Jazyková škola angličtiny

Informácie o jazykovej škole angličtiny

reklama

Jazyková škola angličtiny

Existuje viacero spôsobov ako sa môžete v jazyku vzdelávať a nie je vždy jednoduché si vybrať. Jednou z najpoužívanejších metód je pravidelná návšteva jazykovej školy angličtiny. V čom má svoje plusy a v čom vám naopak nemusí úplne "sadnúť"?

Čo je jazyková škola angličtiny?

Jazyková škola angličtiny je inštitúcia, ktorá ponúka kurzy a programy rôzneho zamerania anglického jazyka.

Jazyková škola angličtiny

 

Výhody jazykovej školy angličtiny

Učiť sa jazyk v triede so sebou prináša mnohé výhody a to najmä pre tých, ktorí majú radi spoločnosť.

Hodiny v jazykovej škole angličtiny používajú osvedčené a štruktúrované osnovy. Sú vytvorené presne tak, aby rozvíjali vaše jazykové znalosti postupne a v správnom poradí.

Zodpovednosť

Navštevovanie hodín anglického jazyka v jazykovej škole, vám prinesie so sebou zodpovednosť. Zodpovednosť za svoje štúdium nadobudnete vtedy, keď ste pod vplyvom autority, a teda učiteľa alebo dokonca spolužiakov. Skupinové učenie vás núti snažiť sa spĺňať požiadavky kladené na triedu, veď predsa nebudete za ostatnými zaostávať. V niektorých prípadoch dokonca môže vzniknúť i súťaživosť. Ak ste aspoň trocha súťaživý, spoluúčasť na hodinách bude pôsobiť ako podnet, aby ste sa učili oveľa viac ako vaši spolužiaci. Nie je dôležité, čo vás ženie vpred, hlavne, že máte odkiaľ nabrať vietor do plachiet.

Spätná väzba

Jednou z obrovských výhod navštevovania jazykovej školy angličtiny je práve spätná väzba (feedback), a to nielen priamo od učiteľa, ale v rámci skupiny i od vašich spolužiakov. Je jedno, či si chcete zlepšiť gramatiku, výslovnosť alebo slovnú zásobu, pod neustálym dohľadom zo strany učiteľa si tieto zručnosti ľahko osvojíte.

Feedback na tabuli

Zameranie na gramatiku

Pokiaľ sa chcete zlepšiť v anglickej gramatike, neexistuje lepšie riešenie ako navštevovať hodiny v jazykovej škole. Väčšina jazykových škôl stavia svoj úspech práve na schopnosti naučiť Vás všetko čo sa týka gramatiky. Pokiaľ chcete začať od základov a poriadne, je rozhodne dobré začať práve z tejto strany.

Nevýhody jazykovej školy angličtiny

Nevýhodou pri získaní zodpovednosti za učenie v rámci hodín je to, že väčšinou často zakrýva nedostatok motivácie. Mnoho ľudí trpí utkvelou predstavou, že už len vďaka navštevovaniu hodín sa "na nich niečo nalepí". Avšak nič nie je zadarmo. Hoci navštívené hodiny vám dajú veľa, samostatné vzdelávanie je vždy kľúčom k úspechu.

Pokiaľ je pre vás prvoradý feedback zo strany lektora, možno je o niečo vhodnejšie zvoliť súkromného učiteľa. Pravdou je, že ak ste v triede jediným žiakom, iba vtedy sa bude lektor venovať výhradne vám.

Začať štúdium gramatikou je skvelé, ale pozor! Všetkého priveľa škodí. Pri používanú anglického jazyka v reálnom svete zistíte, že nie je ani toľko správne používať správne gramatické spojenia, ako je dôležité vedieť sa dohovoriť.

Ako si správne vybrať?

Pokiaľ sa chystáte navštevovať hodiny v jazykovej škole angličtiny, je vhodné si najskôr zistiť, čo všetko vám dokáže škola poskytnúť. Podľa toho, na čo presne sa chcete zamerať, si zvoľte vhodný kurz, či už hodiny gramatiky, konverzácie alebo prípravu na štátnu jazykovú skúšku.

Na základe dosiahnutého jazykového stupňa si zvoľte medzi hodinami vedenými slovenským lektorom alebo native- speakerom (angličtina ako materinský jazyk). Hoci native- speaker vám dokáže autentickejšie sprostredkovať výslovnosť jednotlivých slov, nezabúdajte na to, že gramatiku vám lepšie vysvetlí lektor, ktorý pozná vašu rodnú reč, a to najmä v prípade, že ste začiatočník.

Ako posledné je potrebné uviesť, že nesmiete zabúdať na fakt, že hoci návšteva hodín jazykovej školy angličtiny vám dokáže zabezpečiť všetky možné pomôcky a materiály pre štúdium, najdôležitejším článkom v tomto procese ste vy a vaša vnútorná motivácia.

 

reklama

O nás

Projekt KurzAngličtiny je informačným uzlom pre všetkých, ktorí sa chcú učiť alebo sa zaujímajú o anglický jazyk. Na našej webstránke nájdete zoznam jazykových škôl a súkromných učiteľov anglického jazyka po celom Slovensku.

Adresa

Miroslava Klvačová
KurzAngličtiny
Pažického 412/12
907 01  Myjava

Top