Pravidlá Webstránky

Podmienky používania

reklama

Prevádzkovateľ webovej stránky

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je spoločnosť Mgr. Miroslava Klvačová, Pažického 412/12, 907 01 Myjava, Slovenská republika, IČO: 51985454. 

Obsah stránok

Prevádzkovateľ stránok ponúka na stiahnutie vzory zmlúv, dokumentov, formulárov, žiadostí a prehlásení úplne zadarmo. Vzory slúžia ako inšpirácia alebo predloha pre vytvorenie alebo úpravu vašich vlastných zmlúv. Jednotlivé dokumenty sú pravidelne aktualizované a doplňované.

Zodpovednosť prevádzkovateľa za užívanie stránok návštevníkom

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím informácií uverejnených na týchto stránkach. Všetky informácie na stránke sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo poškodenia vírusom pri sťahovaní údajov zo stránok.

Prevádzkovateľ stránok neručí za prípadné nepresnosti a chyby v obsahu dokumentov a nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím týchto dokumentov a informácií na týchto stránkach. Akékoľvek využitia vzoru, dokumentu alebo informácie je úplne na rozhodnutí a zodpovednosti užívateľa.

Autorské práva

Všetky práva vyhradené. Ak nie je uvedené inak, autorské práva k stránkam a obrazovkám zobrazujúcim tieto stránky, ako aj k informáciám a materiálom na nich uvedených a k ich usporiadaniu sú majetkom prevádzkovateľa. Všetok obsah týchto stránok vrátane textov, dokumentov, web dizajnu, odporúčaní, technických náčrtov, grafiky, ilustrácií a usporiadanie súborov je chránený autorským právom. Tieto materiály sa môžu používať výhradne na osobné a nekomerčné účely. Prevádzkovateľ sa v prípade porušenia bude domáhať svojich práv prostredníctvom všetkých oprávnených prostriedkov, súdnou cestou nevynímajúc.

Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby

Spracúvanie údajov používateľov stránky sa vykonáva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so súvisiacimi právnymi predpismi. Prevádzkovateľ portálu spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby v rozsahu e-mailová adresa na dobu 5 rokov. Právnym základom pre spracúvanie je výkon našej činnosti, pri ktorej je e-mailová adresa potrebná pre registráciu a využívanie našich služieb. Zároveň slúži na prípadné kontaktovanie v súvislosti s využívanou službou na našom portáli.

Spracúvanie osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby

Spracúvanie osobných údajov používateľov stránky na marketingové účely sa vykonáva na základe vyjadreného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Každý používateľ stránky má možnosť udeliť alebo neudeliť súhlas na marketingové účely pri registrácii. Marketingovými účelmi sa rozumejú reklamné e-maily týkajúce sa noviniek, zliav a prípadných iných výhod, ktoré v rámci svojej činnosti pre klientov poskytuje prevádzkovateľ portálu. Užívateľ má právo sa kedykoľvek odhlásiť z tohto zasielania.

Právo zmeny stránok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stránky a informácie na nich uvedené upravovať alebo meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Odkazy na ďalšie stránky.

Kliknutím najmä na logá alebo www adresy, prípadne iné odkazy uvedené na stránkach, možno opustiť tieto stránky. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazujú stránky prevádzkovateľa, nie sú stránkami prevádzkovateľa, ale prevádzkované inými subjektmi a prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah alebo informácie v nich uvedené.

reklama

O nás

Projekt KurzAngličtiny je informačným uzlom pre všetkých, ktorí sa chcú učiť alebo sa zaujímajú o anglický jazyk. Na našej webstránke nájdete zoznam jazykových škôl a súkromných učiteľov anglického jazyka po celom Slovensku.

Adresa

Miroslava Klvačová
KurzAngličtiny
Pažického 412/12
907 01  Myjava

Top