Články

Píšeme o angličtine

reklama

Potrebujete doučovanie angličtiny? Definujte si ciele a intenzitu

Uderground

Doučovanie jazyka by malo študentovi pomôcť prekonať rôzne ťažko zvládnuteľné akademické výzvy, gramatické javy či konverzačné problémy súvisiace s cudzím jazykom a viesť ho k lepšiemu autonómnemu alebo samostatnému učeniu.

Na to, aby lektor či učiteľ dokázal žiakovi pomôcť, potrebuje vedieť čo presne žiak od neho potrebuje.

Ak sa chystáte zapísať na doučovanie angličtiny, je potrebné si najskôr uvedomiť aký je váš cieľ či zameranie. Rovnako dôležité je premyslieť si intenzitu s akou sa do doučovania chcete pustiť, a teda koľko času a energie denne či týždenne dokážete tejto činnosti venovať. Nemenej podstatná je forma štúdia, a teda či je pre vás prijateľnejšie študovať online alebo uprednostňujete osobné stretnutia.

Doučovanie s konkrétnym cieľom

Doučovanie má žiadaný efekt najmä vtedy, ak máte nejaký cieľ, prípadne viacero menších cieľov. Pokiaľ sa chystáte na maturitné skúšky, prijímačky na strednú školu prípadne na pracovný pohovor, príprava na každý z týchto cieľov bude inak zostavená a zameraná. Preto vždy na začiatku definujte svojmu lektorovi cieľ, ktorý chcete dosiahnuť a množstvo času, ktoré na štúdium máte vyhradené.

Doučovanie slabej oblasti

Pri štúdiu jazyka sa často stane, že niektoré aspekty jazyka zvládame ľahšie a iné zasa nie. Pokiaľ v niektorej oblasti nastanú problémy, je potrebné ich podchytiť včas, aby sa z maličkých chybičiek časom nestali veľké chyby, ktoré sa budú ťažko naprávať. Je potrebné si uvedomiť, že jazyk sa buduje akoby v obrátenej pyramíde. Začínate slovnou zásobou a na nej postupne budujete. Ak je niektorý zo základných kameňov nesprávne postavený (napríklad máte nedostatky v pochopení základných časov), ostatné sa už ťažko na ne stavajú. Preto pokiaľ máte pocit, že potrebujete niečo viac trénovať, doučovanie je pre vás správnou cestou.

Doučovanie konverzácie

Konverzácia býva jednou z najťažších, a pritom najpotrebnejších oblastí jazyka. Či už sa chystáte na FCE skúšku, maturitu, pohovor či len tak do sveta, plynulá konverzácia tvorí vlastne podstatu zvládnutia jazyka. Ak sa necítite pri konverzovaní sebaisto, doučovanie vám pomôže prekonať bariéry. Pravidelným tréningom dokážete komunikovať pohotovejšie, sebavedomejšie a s menšími gramatickými nedostatkami.

Doučovanie cez skype alebo osobne

Nie je dané aká forma doučovania je vhodnejšia. Niektorým žiakom viac vyhovuje osobný kontakt, iným zasa online vyučovanie anglického jazyka. Pri osobnom kontakte dokáže učiteľ použiť rôzne stolové hry a materiálne pomôcky, ktoré pri online výučbe nie je možné využiť. Ale tiež naopak, pri online doučovaní, napríklad cez skype, môže lektor používať rôzne videá, powerpoint prezentácie či iné online nástroje na precvičovanie gramatiky či konverzačné cvičenia.

Štúdium anglického jazyka alebo akéhokoľvek iného cudzieho jazyka môže byť niekedy náročné. S každým problémom vám dokáže pomôcť správne nastavené doučovanie. Je vhodné, keď si s lektorom zadefinujete už na začiatku cieľ a intenzitu, aby ste mohli dosiahnuť postupné zlepšovanie.

 

Bol pre vás článok užitočný alebo zaujímavý? Poteší nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie článku priamo pod jeho nadpisom (max. 5 hviezdičiek)
  2. hodnotenie na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  3. hodnotenie na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Vážime si každé pozitívne hodnotenie, ale aj pripomienky alebo kritiku. Každé hodnotenie nás motivuje v dosahovaní vyšších cieľov.

reklama

O nás

Projekt KurzAngličtiny je informačným uzlom pre všetkých, ktorí sa chcú učiť alebo sa zaujímajú o anglický jazyk. Na našej webstránke nájdete zoznam jazykových škôl a súkromných učiteľov anglického jazyka po celom Slovensku.

Adresa

Miroslava Klvačová
KurzAngličtiny
Pažického 412/12
907 01  Myjava

Top

Páči sa vám čo vidíte?

Close

Kliknite na preferovanú sociálnu sieť pre sledovanie nášho obsahu...