Články

Píšeme o angličtine

reklama

TOP 5 najťažších gramatických rébusov angličtiny

Prísť anglickej gramatike na chuť je niekedy naozaj ťažké. Dokonca o to ťažšie, ak ide o gramatiku v cudzom jazyku. Avšak táto časť štúdia je veľmi potrebná a preto je nutné sa s ňou popasovať.

TOP 5

Prinášame vám zoznam 5 najčastejších gramatických chýb v angličtine, ktorým sa často nevyhnú nielen začiatočníci, ale i ostrieľaní pokročilí študenti. Človeku sa predsa ľahšie zlepšuje, ak vie, čomu sa má vyhnúť.

Členy, členy, členy

Skutočné štúdium sa nezačína len tvorením slovnej zásoby anglického jazyka. Pokiaľ prehupsnete priamo do gramatickej časti, členy sú prvým orieškom, ktorý čaká na rozlúsknutie.

V angličtine poznáme členy určité a neurčité. To by znelo jednoducho. Niekedy však členy nepoužívame vôbec. Hoci teória vyzerá jednoducho, horšie to býva s praxou. Často sa, najmä pri rozhovore, len ťažko rozhodujeme, či a ktorý člen použiť. Alebo ich vynechať úplne?

Malá pomôcka:

A/An– neurčitý člen;používame ho, keď nehovoríme o konkrétnej veci a hovoríme o nej prvý krát

The– určitý člen; používame ho v situáciách, keď hovoríme o konkrétnom predmete, o ktorom už partner v rozhovore niečo vie

Žiaden člen– člen nedávame vtedy, keď hovoríme o počítateľných podstatných menách v množnom čísle a nepočítateľných podstatných menách

Ako to vždy v anglickom jazyku platí, pri používaní či nepoužívaní členov si dajte pozor na množstvo výnimiek a pravidiel!!!

Zhoda medzi podmetom a prísudkom (vyčasovaným tvarom slovesa)

O čo ide? Je to jedna z najčastejších chýb v angličtine, ktorá potrápi hádam každého študenta. Dôležité je aby sloveso malo vždy taký tvar, aký patrí ku danej osobe.

Napríklad: ak hovoríme že, Susan niečo má... nesmieme zabudnúť sloveso vyčasovať a použijeme sloveso to have v správnom tvare HAS...

Najčastejším problémom je samozrejme spomínaná 3. osoba jednotného čísla, pretože pri nej má sloveso takmer vždy iný tvar ako pri ostatných osobách.

Viac ako nutné je naštudovať si časovanie slovesa to be.

Pomocné slovesá

Do, be, have – tri hlavné pomocné slovesá

Pomocné slovesá nám v angličtine pomáhajú vytvárať jedntlivé časy. Tvoríme pomocou nich nielen kladné vety, ale hlavne zápory a otázky. Ako si však zapamätať, ktoré pomocné sloveso kedy a kde použiť?

Všeobecne platí:

DO používame pri jednoduchých časoch (jednoduchý prítomný...)

BE používame v priebehových časoch ( prítomný priebehový..)

HAVE nám vytvára predprítomný, predminulý a predbudúci čas

Predložky

anglickom jazyku existuje okolo 150 predložiek, čo je celkom veľké množtvo. Ak ich však porovnáte s tisíckami slov a výrazov, tak to zasa nie je až také zlé. Problém nastáva pri ich používaní, pretože v anglickom jazyku ich nájdete naozaj všade. Predložky podávajú informáciu o čase, polohe a smere. Niekedy tá istá predložka môže mať v rôznych kontextoch absolútne odlišný význam. Ešte komplikovanejšie sú pravidlá o týchto vetných členoch, ktoré nie vždy bývajú úplne jasné.

Jedno pravidlo však platí vždy:Predložka nemôže byť nasledovaná slovesom, po predložke VŽDY nasleduje podstatné meno.

Nepravidelné slovesá

Neexistuje celkom jasné vysvetlenie, prečo sú niektoré slovesá pravidelné a iné zasa nie. I keď je pravda, že existuje oveľa menej nepravidelných slovies ako pravidelných, nie je možné ich vynechať, pretože veľa z nepravidelných slovies je používaných v bežnej komunikácii veľmi frekventovane.

Čo nám zostáva? Jedine sa ich naučiť a potom používať.

Pomôcka: Zoraďte si nepravidlené slovesá tak, aby ste mali tie, ktoré majú nepravidelný tvar a príčastie minulé rovnaké pod seba. Budete tak mať lepší prehľad a učenie vám pôjde rýchlejšie.

Gramatika nie je jednoduchá záležitosť, ale čím lepšie sa v nej budete orientovať, tým vám zvládanie trebárs aj bežnej konverzácie pôjde ľahšie. Tak hor sa do štúdia.

 

Bol pre vás článok užitočný alebo zaujímavý? Poteší nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie článku priamo pod jeho nadpisom (max. 5 hviezdičiek)
  2. hodnotenie na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  3. hodnotenie na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Vážime si každé pozitívne hodnotenie, ale aj pripomienky alebo kritiku. Každé hodnotenie nás motivuje v dosahovaní vyšších cieľov.

reklama

O nás

Projekt KurzAngličtiny je informačným uzlom pre všetkých, ktorí sa chcú učiť alebo sa zaujímajú o anglický jazyk. Na našej webstránke nájdete zoznam jazykových škôl a súkromných učiteľov anglického jazyka po celom Slovensku.

Adresa

Miroslava Klvačová
KurzAngličtiny
Pažického 412/12
907 01  Myjava

Top

Páči sa vám čo vidíte?

Close

Kliknite na preferovanú sociálnu sieť pre sledovanie nášho obsahu...