Články

Píšeme o angličtine

reklama

Chystáte sa zložiť štátnu jazykovú skúšku?

Z čoho sa skladá a na čo sa musíte dôkladne pripraviť?

Skúška z anglického jazyka 

Ak nemáte vyštudovaný pedagogický smer Anglický jazyk a literatúra na VŠ , ale i napriek tomu máte dostatočné znalosti a chcete sa venovať povedzme výučbe tohto jazyka v súkromnej jazykovej škole alebo si založiť živnosť so službou prekladateľské alebo tlmočnícke služby, je pre vás štátna jazyková skúška to pravé.

B2, C1, C2? Ktorú úroveň si vybrať?

Štátna jazyková skúška má niekoľko úrovní, ktoré sa líšia svojou náročnosťou. Môžete si vybrať medzi základnou, všeobecnou, odbornou alebo špeciálnou jazykovou skúškou.

Najzákladnejšou, najjednoduchšou a najčastejšie volenou je základná jazyková skúška. Základná jazyková skúška predstavuje prvý stupeň náročnosti a zodpovedá jej stupeň B2. Všeobecná jazyková skúška a rovnako aj odborná jazyková skúška predstavujú 2. stupeň náročnosti a level C1-C2. Pre odbor tlmočnícky alebo prekladateľský je možné zvoliť si špeciálnu jazykovú skúšku, ktorá predstavuje 3. stupeň náročnosti a level C2.

Pokiaľ sú vaše znalosti dostatočné, na štátnu jazykovú skúšku sa nemusíte pripravovať v žiadnej inštitúcii a môžete po zaplatení poplatku priamo realizovať vykonanie skúšky. Rozhodne je však vhodné venovať sa obnoveniu a utvrdeniu znalostí, pretože zloženie skúšky nie je práve jednoduché.

Skúšky sa konajú pravidelne dvakrát do roka, na jeseň a na jar. To, kedy a kde bude najbližšia skúška realizovaná nájdete na stránkach jednotlivých inštitúcií na to poverených.

Pozostáva z písomnej i ústnej časti...

Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná časť sa skladá z diktátu, čítania s porozumením, prekladu do angličtiny a voľnej témy.

Ústna časť má tiež 4 časti, ktoré obsahujú prácu s textom, konverzačnú tému, otázku z reálií a otázku z literatúry. Ku samoštúdiu nájdete rôzne zoznamy odporúčanej literatúry, ktoré môžete, ale nemusíte použiť.

Pomerne náročnou časťou prípravy je vypracovanie otázok z reálií a konverzačných tém, z ktorých si pri skúške vyžrebujete jednu. Pokiaľ nemáte dostatok času, rovnako dobre a oveľa jednoduchšie vás môže na skúšku pripraviť lektor alebo kurz v jazykovej škole.

Čo sa týka literatúry, je potrebné mať prečítané minimálne 3-5 kníh (v závislosti od stupňa skladanej skúšky) od autorov z anglofónnych oblastí, ktoré ste prečítali v origináli. Zoznam kníh uvediete ešte na prihláške a komisia si na základe vlastného uváženia vyberie jednu, ktorú bude s vami dôkladne rozoberať. Okrem deja je potrebné ovládať i zaradenie autora do literárneho smeru a historického obdobia, v ktorom žil. Je potrebné si naštudovať základné fakty o samotnom autorovi, jeho živote, diele a pohnútkach, ktoré ho viedli ku vytvoreniu diela.

Kedy si vybrať štátnu jazykovú skúšku?

Ak sa chcete venovať výučbe jazyka alebo tlmočeniu do a z anglického jazyka v rámci Slovenskej republiky, je výhodné orientovať sa práve na zloženie štátnej jazykovej skúšky, pretože je zaradená v našej legislatíve a všeobecne v našej krajine uznávaná.

 

Bol pre vás článok užitočný alebo zaujímavý? Poteší nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie článku priamo pod jeho nadpisom (max. 5 hviezdičiek)
  2. hodnotenie na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  3. hodnotenie na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Vážime si každé pozitívne hodnotenie, ale aj pripomienky alebo kritiku. Každé hodnotenie nás motivuje v dosahovaní vyšších cieľov.

reklama

O nás

Projekt KurzAngličtiny je informačným uzlom pre všetkých, ktorí sa chcú učiť alebo sa zaujímajú o anglický jazyk. Na našej webstránke nájdete zoznam jazykových škôl a súkromných učiteľov anglického jazyka po celom Slovensku.

Adresa

Miroslava Klvačová
KurzAngličtiny
Pažického 412/12
907 01  Myjava

Top

Páči sa vám čo vidíte?

Close

Kliknite na preferovanú sociálnu sieť pre sledovanie nášho obsahu...